Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Αγαπημένη έκφραση:


Αγαπημένη έκφραση:

Η ελάχιστη γνώμη που αποκτήσαμε στους δρόμους της γης αυτούς τους χρόνους, μας έχει μάθει πως ο στερούμενος τα πάντα πλην του Χριστού, έχει το παν. Και ο έχων τα πάντα πλην του Χριστού, στερείται το παν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: